Change language to ENGLISH

Wie komt in aanmerking voor een borstvergroting?

Een borstvergroting wordt uitgevoerd vanaf 18 jaar (primaire borstvergroting). Vrouwen die reeds een borstvergroting ondergingen kunnen omwille van problemen in aanmerking komen om hun prothesen te laten vervangen (secundaire borstvergroting).

Ook patiënten met een borstafwijking of een asymmetrie tussen beide borsten kunnen in aanmerking komen voor het plaatsen van een borstprothese.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor het plaatsen van een borstprothese?

 • Er is een actieve infectie aanwezig in het lichaam
 • Borstkanker
 • Een aandoening dewelke het helingsproces en wondgenezing nadelig kan beïnvloeden
 • Slechte weefselkwaliteiten die zal zorgen voor een onaanvaardbaar resultaat
 • Zwangerschap en borstvoeding
 • Indien het risico - ingeschat door de chirurg - te hoog is om borstprothesen te plaatsen
 • Roken is een relatieve contraindicatie

Wat zijn de mogelijke complicaties van een borstprothese?

Een borstvergroting wordt uitgevoerd onder volledige narcose/verdoving. Sommige patiënten zullen een hoger risico hebben op complicaties of verwikkelingen. Dit wordt uitvoerig besproken met uw chirurg. De eerste weken na de ingreep kan men volgende ongemakken ondervinden:

 • zwelling
 • verhard aanvoelen van de borst
 • ongemak
 • jeuk (dikwijls van het verband)
 • pijn
 • bloeduitstorting

Bijkomende ongemakken of verwikkelingen kunnen eventueel zijn:

 • kapselcontractuur (op lange termijn)
 • ruptuur van de prothese
 • een verandering in het gevoel van de borst of tepel
 • bloeduitstorting (hematoma) of eeroma (vocht rond de prothese)
 • infectie
 • slechte wondheling (rokers!)
 • atrofie (of verdunnen) van het borstklierweefsel
 • ALCL (anaplastic large cell lymphoma)
 • verspreiden van de gel
 • granuloma vorming

Wat is het herstel na een borstvergroting?

Het herstel na een borstvergroting is zeer individueel en verschilt van patiënt tot patiënt. Over het algemeen zal uw herstel er als volgt uitzien:

 • de eerste 48 uren zullen de borsten gezwollen en gevoelig zijn bij aanraking
 • beide klachten gaan progressief afnemen
 • men kan een spannend gevoel hebben ter hoogte van de borstkas (door de aanwezigheid van de prothese die de huid uitrekt)
 • er wordt aangeraden om sportactiviteiten te mijden gedurende minstens een maand tot zes weken
 • lichte massage van beide borsten is aangewezen

Mag ik onder een NMR scan met de borstprothesen voor toekomstig borstonderzoek?

Ja dit is geen probleem. De aanwezigheid van een prothese in de borst stelt geen probleem bij onderzoek van de borst door middel van een NMR onderzoek. Ook mammografie of echografie kunnen zonder problemen uitgevoerd worden.

Vermeld wel steeds de aanwezigheid van de borstprothesen wanneer u een soortgelijk onderzoek laat uitvoeren.

Kan ik borstvoeding geven indien ik borstprothesen heb?

Er is geen reden om geen borstvoeding te geven wanneer u borstprothesen heeft. Wat wel kan gebeuren is dat de melkproductie soms wat verminderd is. Het is niet gekend of borstvoeding bij vrouwen met borstprothesen nadelig is voor de gezondheid van de baby. Ook de gekozen techniek speelt een rol; bij het plaatsen van de prothese via het tepelhof zal men een grotere kans hebben op een verminderde borstvoeding.

Hoe lang gaan mijn prothesen mee? Wat is de duurzaamheid?

De "levensverwachting" van een borstprothese is in feite moeilijk in te schatten. Er spelen allerlei factoren een rol die de duurzaamheid van een prothese gaan bepalen (zoals bijvoorbeeld factoren tijdens het productieproces). Sommige patiënten dienen reeds na enkele jaren hun prothesen te laten vervangen terwijl dit voor anderen pas na 10 jaar is of langer. Het is aangeraden om een jaarlijkse controle uit te voeren bij uw chirurg. Hij kan dan na bijvoorbeeld een periode van 10 jaar beoordelen of het noodzakelijk is om de prothesen te verwijderen. Indien u last, pijn of ongemak begint te ondervinden kan dit dikwijls een aanleiding zijn om de borstprothesen te vervangen.

Gaat mijn borst een ronde, volle vorm hebben na het plaatsen van prothesen?

Eerst en vooral is het belangrijk om uw verwachtingen en wensen te bespreken met uw chirurg. Hij zal eveneens de haalbaarheid beoordelen. Voor een volle, ronde "look" zal men dikwijls terug grijpen naar de ronde prothesen. Deze prothesen geven een vollere bovenpool. Toch merken we een tendens dat dit minder gevraagd wordt; men gaat eerder voor een natuurlijk ogende borst met natuurlijke volumeverdeling.

Gaan mijn borsten er natuurlijk uitzien na de borstvergroting?

De beste prothesen om een natuurlijk resultaat te bekomen zijn de ergonomische prothesen. Dikwijls zal men aanvullend een lipofilling procedure uitvoeren om de contouren mooi te verzachten (hybride borstvergroting). Ergonomische prothese gaan mooi mee bewegen met de positieverandering van de borst.