Change language to ENGLISH

______________________________

Een unieke borstprothese dewelke het uitzicht, aanvoelen en dynamiek van een natuurlijke borst respecteert.

Hoe werkt het?

De ergonomische prothese is eigenlijk ontwikkeld om de positieveranderingen van de borst te volgen. Anders gezegd: om de lichaamsbewegingen van de vrouw te volgen. Een ronde vorm bij een liggende lichaamshouding en een druppelvormige vorm (of anatomische) bij een staande positie. De lichaamscontouren worden dus mooi gerespecteerd. Een ergonomische prothese is in staat het uitzicht van een natuurlijke borst, het aanvoelen van een natuurlijke borst en de bewegingen van een natuurlijke borst te imiteren.

Lees meer

Projectie van de borstprothese

De term "projectie" beschrijft hoever de prothese naar voor komt op de borstkas. De projectie bepalen is belangrijk omdat dit het uitzicht van de borsten bepaalt én hoe de borsten zich in verhouding manifesteren tegenover uw lichaam. Een andere belangrijke factor is de basis van de borstprothese.

Borstprothesen bestaan in verscheidene projecties. De keuze wordt gemaakt afhankelijk van de anatomie, uw wensen en haalbaarheid.

De basis van een prothese wordt gekozen op basis van de voetafdruk van de borstklier op de borstkas.

Bekijk de video