Change language to ENGLISH

Verwijderen borstprothesen

Een borstvergroting is één van de populairste ingrepen binnen de plastische chirurgie. Een borstvergroting geeft voorspelbare resultaten, is veilig en zorgt onmiddellijk voor een verandering in de borstcontouren. De voldoening na een borstvergroting is groot met een verbeterd zelfbeeld en een mooiere esthetische verhouding tussen het borstvolume en de rest van het lichaam.Een misvatting over een borstvergroting is dat borstprothesen permanent kunnen blijven zitten. Men kan over het algemeen stellen dat de borstprothesen na 10 tot 15 jaar eens vervangen moeten worden omwille van verscheidene redenen.

Redenen om een borstprothese te verwijderen

De vraag om een borstprothese te verwijderen is meestal omwille van klachten of een fysisch probleem (zoals een ruptuur of scheur van de prothese). Deze klachten kunnen gaan van ongemak, pijnopstoten, misvorming van de borst, zichtbare prothese tot meer algemene klachten zoals vermoeidheid, concentratie stoornissen, gewrichtspijnen etc. Deze algemene klachten kunnen deel uitmaken van een meer algemeen ziektebeeld zoals Breast Implant Illness Disease (BII). Breast Implant Illness is echter een uitsluitingsdiagnose maar dient wel met de nodige ernst benaderd te worden. Men gaat pas deze diagnose stellen indien alle andere mogelijke oorzaken uitgesloten werden.

Het verwijderen van borstprothesen

De ingreep vindt plaats onder algemene verdoving in dagopname. Men gaat de prothese en het kapsel rond de prothese zoveel mogelijk verwijderen ("en bloc"). Het kapsel dient altijd onderzocht te worden op afwijkingen zoals het ALCL. Bijkomende ingrepen kunnen bestaan uit een lipofilling procedure om het verloren volume wat op te vangen, het plaatsen van nieuwe prothesen en eventueel een borstlifting uit te voeren.

Het herstel verloopt vlot na het verwijderen van borstprothesen. Men dient een steunbh te dragen gedurende minstens drie weken afhankelijk van het type ingreep. Sport kan hervat worden na zes weken. Dagelijks douchen is toegestaan.

Voor en na foto's

Bekijk enkele voorbeelden van borstprothese verwijderen