Change language to ENGLISH

De lipofilling techniek is een chirurgische techniek en bestaat reeds meerdere decennia. De techniek is verbeterd over de jaren heen evenals de resultaten. Men werkt met levend materiaal (cellen) en dus doet men er alles aan om zoveel mogelijk overleving te bekomen.

LIPOFILLING

Lipofilling of vrije vetweefseltransplantatie is een chirurgische techniek die gebruik maakt van eigen vetweefsel. Onderhuids vetweefsel wordt verwijderd met liposuctie. Dit vet wordt gezuiverd en elders in het lichaam geïnjecteerd. Vetweefseltransplantatie herstelt weefsels door volume toe te voegen. Het gaat ook de kwaliteit van weefsels verbeteren.

HOE WERKT LIPOFILLING?

WAAROM LIPOFILLING?

Lipofilling is een minimaal invasieve techniek. Het grote voordeel is dat er geen littekens geplaatst worden. Via kleine steekgaatjes wordt onderhuids vetweefsel verwijderd met liposuctie. Dit vet wordt gezuiverd en nadien terug geïnjecteerd via een klein steekgaatje. Uw eigen weefsel wordt dus gebruikt voor reconstructieve of esthetische doeleinden. Er is met andere woorden geen afstotingsreactie. De ingreep kan ook herhaald worden. Soms is het mogelijk de chirurgie onder lokale verdoving uit te voeren.

Nadeel is dat de resultaten een beetje onvoorspelbaar zijn. Er gaat altijd een deel van het geïnjecteerde vetweefsel verdwijnen. Dit fenomeen noemt men resorptie.

WAAROM VERDWIJNT VET?

GESCHIEDENIS VAN LIPOFILLING

Lipofilling of vetweefseltransplantatie bestaat al enige tijd. Het is geen nieuwe techniek. De techniek is wel verbeterd over de jaren heen. Nieuwe instrumenten, betere kennis van celoverleving en een goede techniek hebben de resultaten verbeterd.

LEES MEER

WAT IS VETWEEFSEL?

Het onderhuidse vetweefsel is een boeiend menselijk orgaan. Men spreekt van het adipeus orgaan. Het is zeer dynamisch, bevat talrijke cellen en is rijkelijk voorzien van bloedvaten. Het bevat bovendien ook stamcellen. De concentratie aan stamcellen in het vetweefsel is hoger in vergelijking met beenmerg.

LEES MEER

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe overleeft vetweefsel?

Vetweefsel overleeft de eerste 48 uren door vocht op te zuigen uit de omgeving. De cellen hebben een tekort aan zuurstof maar kunnen deze periode zonder zuurstof overbruggen door wondvocht of lichaamsvocht op te zuigen uit de plaats waar ze geïnjecteerd werden. Deze faze noemt men de "plasmatische imbibitie". De cellen kunnen dit slechts voor een bepaalde periode doen. Door het feit dat de cellen zuurstoftekort hebben gaat dit een lichaamsreactie teweeg brengen. Er gaan nieuwe, jonge bloedvaatjes ontspringen uit bestaande bloedvaten en die gaan specifiek gaan groeien naar de cellen in zuurstofnood. Eens de bloedvaatjes de cellen bereikt hebben gaan de bloedvaatjes deze cellen terug voorzien van bloed en zuurstof. De cellen die niet tijdig voorzien werden van bloedvoorziening zullen jammer genoeg afsterven.

Bekijk de video van vetweefsel dat herbevloeid werd.