Change language to ENGLISH

Een borstasymmetrie kan uitgesproken of mild zijn. Bij de behandeling van een borstafwijking moet men volgende anatomische kenmerken nagaan: (1) de voetafdruk van de borst op de borstkas, (2) ontwikkeling van de huid rond de borst, (3) borstvolume, (4) stand van de tepels, (5) grootte tepelhof, (6) afwijkingen van de borstkas.

Gezien het klinisch zeer verschillend voorkomen van een borstasymmetrie bestaan verschillende opties om dit te behandelen. Lipofilling zal daar in de meerderheid van de gevallen deel van gaan uitmaken.

ASYMMETRIE VAN DE BORST

Een asymmetrie tussen beide borsten (of ongelijke borsten) komt vaak voor. Men heeft milde vormen maar ook zwaardere, aangeboren verstoorde verhoudingen tussen beide borsten. De behandeling van een borstasymmetrie wordt bepaald aan de hand van:

  • graad van asymmetrie (groot volume verschil of niet)
  • stand van de tepels
  • laxiteit van de huid
  • wensen en verwachtingen van de patiënte
  • grootte van de tepels
  • stand van de onderste borstplooi
  • breedte van de borst (basis)
  • eventuele afwijkingen van de borstkas

Bij uitgebreide vormen van asymmetrie met grote volumeverschillen kunnen soms meerdere ingrepen noodzakelijk zijn om de symmetrie tussen beide borsten te herstellen.

FOTO BORSTASYMMETRIE