Change language to ENGLISH

Borstvergroting met lipofilling

Een borstvergroting met eigen vet is een natuurlijke manier om het borstvolume te vergroten. Er kunnen mooie resultaten bekomen worden met de lipofilling techniek als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Een groot voordeel is dat vreemd materiaal (zoals een prothese) vermeden wordt en er geen grote incisies aan te pas komen.

Borstvergroting met lipofilling,
wat kan ik verwachten?

Lipofilling voor een borstvergroting is aangewezen om kleine tot middelgrote volumes toe te voegen aan de borst (tot een cupmaat, ongeveer 150 mL). Alles hangt af van de hoeveelheid beschikbaar vetweefsel. Het geïnjecteerde vetweefsel zal deels ook verdwijnen. Men noemt dit resorptie. Dit is onvoorspelbaar maar uit ervaring weten we dat het injecteren van 100 mL vetweefsel leidt tot een volumetoename van ongeveer 50 tot 60 mL. We kunnen het dus min of meer inschatten. De eerste weken na de ingreep gaat de zwelling wegtrekken en het resultaat mag men inschatten vanaf drie tot zes maanden na de ingreep. De voordelen van een borstvergroting met lipofilling zijn:

  • zeer natuurlijke borstvergroting
  • geen grote incisies, enkel "stab" incisies of prikgaatjes
  • het ingespoten vetweefsel overleeft levenslang en schommelt mee met uw gewichtsveranderingen
  • geen voel- of zichtbare prothese
  • geen vreemd materiaal (geen prothese) in de borst
  • specifieke esthetische zones van de borst kunnen behandeld worden
  • door de liposuctie gaat ook uw lichaamscontour verbeteren
  • vlot herstel en vlot hervatten dagelijkse activiteiten
  • geen problematiek van breast implant illness of breast implant disease

Consultatie borstvergroting met lipofilling

Op de raadpleging bekijken we uw verwachtingen en wensen. We kijken wat het gewenste borstvolume is aan de hand van testprothesen en een 3D analyse. Als het gewenste volume bepaald is gaan we kijken naar de hoeveelheid beschikbaar vetweefsel; we kijken naar de buikregio, dijen en lage rugregio (love handles). Aan de hand van dit klinisch onderzoek kunnen we bij benadering inschatten hoeveel vetweefsel kan verwijderd worden met liposuctie. Een borstvergroting met lipofilling is uiteraard enkel haalbaar indien er voldoende vetweefsel voorhanden is.


De ingreep

De ingreep wordt uitgevoerd onder volledige verdoving en vindt plaats in dagkliniek. We starten met de liposuctie en gaan het bekomen vetweefsel ontdoen van alle onzuiverheden (bloedresten, olie). De plaatsen waar we het vetweefsel verwijderen met liposuctie werden net voor de ingreep nog eens overlopen en afgetekend in overleg met u. De liposuctie wordt rigoureus uitgevoerd volgens de high definition techniek waarbij de contouren van het lichaam strakker en sportiever gaan ogen. Het vetweefsel bekomen met de liposuctie wordt gezuiverd door middel van een wastechniek; we gaan alle onzuiverheden uitwassen door het bekomen vetweefsel te spoelen in een afgesloten, steriele omgeving. Belangrijk te vermelden is dat het vetweefsel ingespoten wordt zin de onderhuidse lagen van de borst en niet in de borstklier zelf. Het injecteren van vetweefsel in de borstklier kan potentieel leiden tot microverkalkingen. De incisies van de liposuctie worden gesloten met een klein draadjes dewelke na vijf dagen mag verwijderd worden. De lengte van deze incisies is ongeveer 3 mm.

Na de ingreep

U kunt het ziekenhuis de dag zelf verlaten en laat u best begeleiden. Het herstel verloopt vlot en er wordt aangeraden een lipopanthy te dragen gedurende drie weken. De eerste dagen na de ingreep kunnen de plaatsen waar liposuctie plaatsvond blauw zien en pijnlijk aanvoelen maar dit is sterk individueel verschillend. U krijgt aangepaste pijnstilling voorgeschreven. Na de ingreep zijn de borsten gezwollen en deze zwelling neemt geleidelijk af de weken volgend op de ingreep. Men mag een definitief resultaat verwachten drie maanden na de ingreep.

Wat kan ik zelf doen
voor een beter resultaat?

Om een beter resultaat te bekomen bij borstvergroting met eigen vetweefsel komt een gezonde levensstijl zeker ten goede (niet roken bijvoorbeeld) en lichte massage is toegelaten. Roken heeft een zeer nefaste invloed op het eindresultaat. Nicotine vernauwt de bloedvaten en het zijn net die bloedvaten die ervoor zorgen dat de getransplanteerde vetcellen overleven. De eerste week na de ingreep is belangrijk omdat tijdens die periode nieuwe bloedvaatjes zich ontwikkelen die het geïnjecteerde vetweefsel gaan voorzien van zuurstof en bloed.

Zijn er complicaties mogelijk bij borstvergroting met eigen vet?

Bij een borstvergroting met eigen vet kunnen er complicaties voorkomen zoals bij iedere chirurgische ingreep maar worden tot een minimum herleid gezien geen incisies gemaakt worden en geen lichaamsvreemd materiaal gebruikt wordt. De mogelijke complicaties in theorie zijn: infectie, slechte heling van de prikgaatjes, rood blijven van de prikgaatjes of verdikken (hypertrofie), allergische reactie op verbanden, ecchymose of bloeduitstorting na liposuctie, voosheidsgevoel op de plaats van liposuctie. Het voorkomen van embolie of thrombose kan in theorie maar is zeer zeldzaam omdat men geen vet injecteert diep in de weefsels van het lichaam en er dus ook geen risico is dat grotere bloedvaten geraakt worden; men blijft onderhuids.

Voor en na foto's borstvergroting met eigen vet

Voorbeelden van borstvergroting met eigen vetweefsel.

Prijzen voor borstvergroting met lipofilling

Wens je meer info over borstvergroting met eigen vetweefsel of wil je de prijs weten voor de volledige behandeling? Contacteer ons en wij informeren u graag verder.