Change language to ENGLISH

Een borst kan - indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan - met lipofilling gereconstrueerd worden. Patiënten moeten duidelijk ingelicht worden over de haalbaarheid met deze techniek.

Lipofilling bij een borstreconstructie

Lipofilling werd initieel gebruikt om kleine weefseldefecten te herstellen. De ideale situatie is uiteraard een situatie waarin de volledige borst met lipofilling kan gereconstrueerd worden. Er zijn echter beperkingen:

  • een deel van het geïnjecteerde vetweefsel verdwijnt en dit is onvoorspelbaar
  • hierdoor moet de ingreep herhaald worden
  • men kan geen grote hoeveelheden vetweefsel inspuiten in één sessie anders gaat het vet niet ingroeien en krijgt men vervelende verhardingen
  • om de mensen niet herhaaldelijk te moeten opereren kunnen slechts kleine volumes gereconstrueerd worden (een cupmaat - 200 mL)
  • er moet uiteraard voldoende vetweefsel voorhanden zijn; dus magere patiënten zijn geen goede kandidaten voor lipofilling

Heeft het dan geen nut?

Toch wel. Kleine volumes kunnen gereconstrueerd worden mits aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Om toch grotere borstvolumes te reconstrueren kan men lipofilling combineren met het plaatsen van een (kleine) prothese; dit is de hybride borstreconstructie. De prothese of het implantaat zal bijkomend volume geven en de borst een betere projectie geven ("naar voor duwen").

Verloop

Een borst reconstrueren met lipofilling gebeurt steeds met verscheidene lipofilling sessies. Men mag nooit teveel vetweefsel injecteren anders gaat dit vet niet overleven. Het is beter om te weinig vet te injecteren dan teveel. Tussen iedere lipofilling sessie zit een wachttijd van minstens drie maanden. Op die manier kan het geïnjecteerde vetweefsel ingroeien en kunnen zich nieuwe bloedvaten ontwikkelen in het geïnjecteerde vetweefsel. Een tweede en derde lipofilling sessie zal steeds betere resultaten geven.

De ingreep zelf vindt steeds plaats onder volledige verdoving en in dagopname.

Onmiddellijk versus laattijdig

Men kan de borst niet onmiddellijk reconstrueren met lipofilling tijdens of net na de borstamputatie (in eenzelfde operatieve tijd). Er zal eerst een tijdelijke borstexpander geplaatst worden. Bij een laattijdige borstreconstructie zal ook eerst een borstweefselexpander geplaatst worden om de huid open te rekken.

Aandachtspunten

De chirurg zal specifiek zijn aandacht richten op de esthetische zones van de borst. Vooral de onderpool verdient aandacht omdat een volle onderpool van de borst esthetisch mooier is. Ook het decolleté zal specifiek behandeld worden.

Expander van de borst

Een expander wordt gebruikt om de borst vorm te geven. Bijkomend wordt gebruik gemaakt van de lichaamsreactie om lipofilling uit te voeren.

De techniek: borstreconstructie met eigen vetweefsel of lipofilling

______________________________

CASUS 1 - linker borstreconstructie met lipofilling

Voorgeschiedenis van borstamputatie links met bestraling. Een expander werd initieel geplaatst om de huid te expanderen. Nadien werd lipofilling toegepast om de borst te reconstrueren. Zij onderging 4 sessies lipofilling met in totaal injectie van 553cc vetweefsel. Resultaat is te zien 3 jaar na de laatste ingreep.

CASUS 2 - linker borstreconstructie met lipofilling

Voorgeschiedenis van beiderzijdse borstreconstructie met een DIEP flap. De linker DIEP flap faalde en er werd gekozen om de borst opnieuw te reconstrueren met de lipofilling techniek. Er werd in totaal 635cc vetweefsel geïnjecteerd om de borst terug op te bouwen. Bijkomend werd een lifting uitgevoerd van de linker borst.

CASUS 3 - rechter borstreconstructie met lipofilling

Diagnose van borstkanker van de rechter borst. Er werd een expander geplaatst waarna lipofilling werd toegepast om de borst te reconstrueren. Mevrouw onderging 4 sessies lipofilling met in totaal injectie van 630cc vetweefsel. Er werd een natuurlijk resultaat bekomen. Resultaat is te zien 3 jaar na de laatste lipofilling sessie.

Lees ons artikel over lipofilling

Lees het artikel