Change language to ENGLISH

ONSTAAN

Tijdens de embryonale ontwikkeling ziet men eerst jonge bloedvaten verschijnen onderhuids. Dit netwerk van jonge bloedvaten wordt het "primitieve vetorgaan" genoemd. De ontwikkeling van bloedvaten gaat de ontwikkeling van vetcellen vooraf en toont aan hoe belangrijk de interactie is tussen vetcellen en hun bloedvoorziening.

FUNCTIE

Vetweefsel strekt zich als een "onderhuidse mantel" over het lichaam: het onderhuidse vetweefsel. Het beschermt het lichaam tegen externe factoren zoals trauma en koude. Het bedekt en beschermt onderliggende anatomische structuren zoals bloedvaten, zenuwen, pezen, spieren en botten. Het regelt de lichaamstemperatuur en is verantwoordelijk voor een gezonde hormonale huishouding. Vetweefsel scheidt verscheidene stoffen af die verantwoordelijk zijn voor een goed functioneren van het menselijk lichaam. Vetweefsel slaat eveneens energie op onder de vorm van lipide druppels.

  • hormonale huishouding
  • beschermt structuren
  • reguleert temperatuur
  • slaat energie op
  • bepaalt de contouren van het lichaam

STERKE BLOEDVOORZIENING

Vetweefsel is zeer rijkelijk voorzien van bloedvaten. Iedere vetcel staat in contact met minstens één bloedvat of capillair (is een kleine bloedvatje). De bloeddoorstroming per minuut in vetweefsel ligt zelfs hoger dan in spierweefsel.

VERSCHEIDENHEID AAN CELLEN

In vetweefsel zitten niet alleen vetcellen. Een vetcel wordt ook "adipocyt" genoemd. Adipocyten maken 90% uit van de celpopulatie in vetweefsel. De overige 10% cellen zijn stamcellen, voorlopers van vetcellen, fibroblasten, cellen van de bloedbaan etc. Men spreekt over een heterogene celpopulatie. Al die cellen staan in nauw contact met elkaar en zijn verantwoordelijk voor een goed functioneren van vetweefsel.