Change language to ENGLISH

Genetische belasting op borstkanker

Ongeveer 23% van alle borstkankers hebben een familiale belasting. Verschillende, erfelijke genen zijn gekend die geassocieerd zijn met borstkanker zoals het BRCA1 of BRCA2 gen. Er zijn nog talrijke niet gekende genetische mutaties die in combinatie met omgevingsfactoren kunnen leiden tot het ontstaan van borstkanker.

Wanneer laat ik mij testen?

Men gaat uw familie geschiedenis bekijken op het voorkomen van borstkanker. Dit onderzoek zal spreiden over drie generaties en ook het voorkomen van andere types van kanker zal genoteerd worden. Men gaat zowel de familie langs de kant van uw moeder als vader bekijken. Sterke criteria zijn het voorkomen van borstkanker op jonge leeftijd (premenopauzaal of jonger dan 50 jaar), het voorkomen van ovariumkanker of familieleden waarbij twee of meer borstkankers werden vastgesteld.

BRCA 1 mutatie

Borsttumoren bij jonge BRCA1 gen draagsters neigen agressiever te zijn. Ongeveer 57% van de borstkankers bij BRCA1 patiënten wordt vastgesteld voor de leeftijd van 50 jaar. Een BRCA1 gen mutatie is ook geassocieerd met de hoogste frequentie van het voorkomen van ovariumkanker (40%). De gemiddelde leeftijd waarbij ovariumkanker ontstond bij BRCA1 patiënten is 38 jaar.

BRCA 2 mutatie

De gemiddelde leeftijd waarbij de diagnose wordt gesteld van borstkanker bij BRCA2 patiënten is 43 jaar. Het risico op het ontwikkelen van ovariumkanker is 18% (life time risk). Ovariumkanker wordt gediagnosticeerd na de leeftijd van 50 jaar in de meerderheid der gevallen.