Change language to ENGLISH

Liposuctie verwijdert overtollig onderhuids vetweefsel en verbetert de lichaamscontouren. Het brengt alles terug in verhouding. Liposuctie kan uitgevoerd worden ter hoogte van de heupen, dijen, buik, flanken, bovenarmen, rugregio, binnenzijde knie, borstkas, gelaat (kin). Dikwijls gebeurt liposuctie samen met andere esthetische ingrepen.

Liposuctie is geen alternatief voor het volgen van een dieet of sport. Liposuctie is ook niet echt efficiënt voor de behandeling van cellulitis of hangende huid.

Te vermijden zones bij liposuctie

Bepaalde zones moeten vermeden worden bij het uitvoeren van een liposuctie. Specifieke zones vertonen een duidelijker hogere vetopstapeling in vergelijking met andere zones. De zones waar minder vet voorkomt moet vermeden worden (oranje zones). Dit zijn zones waar de onderhuidse laag dunner is (zones van adhesie). Indien men hier een liposuctie uitvoert zal de huid gaan doorzakken en zullen bovendien de contouren van het lichaam verslechteren.

VOOR DE INGREEP

Voor de ingreep markeert de chirurg in staande positie de zones waar liposuctie zal uitgevoerd worden. Ook de te vermijden zones zullen gemarkeerd worden. De insteekgaatjes zullen aangeduid worden waarlangs de liposuctie canule zal ingebracht worden. Deze hebben een lengte van ongeveer 3 à 4 mm en zullen steeds in een amper zichtbare huidplooi vallen.

LIPOSUCTIE
DE INGREEP

De ingreep vindt plaats onder algemene verdoving voor grotere oppervlaktes en voor kleinere zones kan geopteerd worden voor een lokale verdoving. De chirurg zal eerst een liposuctie vloeistof inbrengen in de onderhuidse vetlagen. Deze vloeistof (Klein vloeistof genoemd) bevat medicatie om uw comfort te verhogen en bloeduitstortingen maximaal tegen te gaan (pijnstilling en bloedvat vernieuwers). Hij zal deze 30 minuten laten inwerken. Het vergemakkelijkt ook sterk de wegname van het onderhuidse vetweefsel. Met een vacuum pomp zal het vetweefsel weggezogen worden. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van liposuctie canules die elk een specifieke diameter hebben gaande van 3 mm tot 5 mm. De grotere canules worden gebruikt om diepe liposuctie uit te voeren bij grote oppervlaktes. Het is van cruciaal belang om niet te oppervlakkig de liposuctie uit te voeren om huidonregelmatigheden na de ingreep te vermijden. Men neemt aan dat men minstens 1 cm afstand moet bewaren tussen de huid en de zone waarin men liposuctie uitvoert.

NA DE INGREEP

Na de ingreep zal een specifiek verband gedragen worden gedurende drie weken dag en nacht; de lipopanthy. Dit is een drukverband dewelke u comfort geeft en de zwelling na de ingreep onder controle houdt. Het gaat ook de bloeduitstortingen na de ingreep beter laten helen. Na de ingreep kunnen zich uiteraard blauwe plekken voordoen ter hoogte van de behandelde zones. Deze trekken progressief weg over de eerste 2 weken na de ingreep. Pijnstilling wordt voorgeschreven. Hou er rekening mee om het resultaat definitief te beoordelen 3 maand na de ingreep. De zwelling is dan verdwenen en huid zal zich wat aanspannen door verlittekening onderhuids.