Change language to ENGLISH

Patient 1 - Borstvergroting met implantaten en eigen vet

Voor een zeer natuurlijk resultaat werd er gekozen voor borstvergroting met prothese en lipofilling.

Waarom?
• Asymmetrie tussen beide borsten.
• De onderste borstplooi is slecht afgelijnd waardoor er geen mooi gevormde onderpool is.

Oplossing
Rechts werd een prothese geplaatst voor de spier met volume van 245 mL. Links werd een prothese geplaatst voor de spier van 260 mL. Injectie van 30 mL vetweefsel rechts en 130 mL links. Stabiel resultaat na twee jaar.

Resultaat borstvergroting
Toont voller decolleté en natuurlijk ogende contouren van beide borsten. Goed gevormde onderpool en mooie projectie van de borst. Prothesen werden voor de spier geplaatst waardoor betere definitie van de borsten en meer comfort.

 • Motiva Ergonomix ERSM 245 rechts
 • Motiva Ergonomix ERSM 260 links
 • Lipofilling rechts 30 mL
 • Lipofilling links 130 mL (onderpool en decolleté)

Patient 2 - Hybride borstvergroting

Waarom? Vraag naar groter, natuurlijk ogend borstvolume.

Oplossing: Bij deze mevrouw werden prothesen geplaatst voor de spier en werd dit aangevuld met lipofilling.

Resultaat: Door de lipofilling werd het ribbenrooster "bedekt" en ziet de decolleté er natuurlijker en mooier uit. Het ribbenrooster is ook niet meer zichtbaar dankzij de lipofilling. We lieten de borst zo natuurlijk mogelijk en voerden geen lifting uit. Zo werden littekens op de borst vermeden.

 • Motiva Ergonomix ERSM 185 mL zowel links als rechts
 • lipofilling met injectie van 70 mL per borst

Patient 3 - Hybride borstvergroting (3 jaar)

Waarom? Vraag naar groter borstvolume en herstel asymmetrie (links kleiner dan rechts). De linker, onderste borstplooi staat wat hoger dan rechts.

Oplossing: om de asymmetrie goed te behandelen werden prothesen met een verschillend volume gebruikt en werd de linker borstplooi wat verlaagd. Bijkomend werd een lipofilling procedure uitgevoerd om een natuurlijke borstvergroting te bekomen.

Resultaat: een mooiere, vollere onderpool van de borst met herstel asymmetrie. De projectie van de borst is ook verbeterd. Resultaat na drie jaar.

 • Motiva Ergonomix ERSM 230 mL rechts en ERSM 245 mL links
 • lipofilling met injectie van 85 mL links en 65 mL rechts in de decolleté

Patient 4 - Hybride borstvergroting

Waarom? Vraag naar correctie van de symmetrie tussen beide borsten. Minder goed ontwikkelde onderpool van beide borsten met afwezig decolleté. Licht doorhangend aspect van de borsten met lage stand van beide tepels.

Oplossing: plaatsen prothesen voor de spier aangevuld met lipofilling.

Resultaat: een mooiere decolleté met natuurlijk gevormde onderpool. De projectie van de borst is ook verbeterd met mooi naar voor komen van beide tepels. Lipofilling heeft de decolleté goed geaccentueerd en men verkreeg mooie, volle onderpolen.

Patient 5 - Hybride borstvergroting

Waarom? Vraag naar borstcorrectie en groter volume. Mevrouw onderging in het verleden een borstvergroting maar de prothesen werden verwijderd omwille van complicaties. Zij kwam nadien naar onze raadpleging met de vraag naar een verbetering van de borsten en was kandidate voor het opnieuw plaatsen van borstprothesen van de nieuwe generatie. Men ziet een slechte symmetrie en verlittkende linker borst. Er is slechte definitie van zowel onderpool als decolleté. Er werd geadviseerd om niet te groot te gaan met het volume gezien haar voorgeschiedenis.

Oplossing: Plaatsen van prothesen voor de spier met aanvullend lipofilling om de contouren te verbeteren.

Resultaat: betere symmetrie, een voller decolleté en een goed gedefinieerde onderpool wat de borst esthetisch mooier maakt. Er is een zachte overgang tussen de borstcontouren en de borstkas dankzij de lipofilling. Mooi natuurlijk resultaat.

 • Motiva Ergonomix ERSM 185 mL voor de spier
 • Lipofilling 120 mL per borst

Patient 6 - Hybride borstvergroting

Waarom? Vraag naar borstvergroting en herstel symmetrie. Rechter tepel wijst wat meer naar buiten dan de linker en de rechter vertoont minder volume aan de onderpool.

Oplossing: Plaatsen van borstprothesen voor de spier met aanvullend lipofilling. Lipofilling met aandacht voor de rechter borst om het extra volumeverlies te herstellen.

Resultaat: een herstel van de asymmetrie en volumevergroting. Er is een verbetering van het decolleté en er is een mooiere onderpool van de beide borsten waardoor de esthetiek van de borst verbeterd is. Natuurlijke decolleté dankzij lipofilling.

 • Motiva Ergonomix ERSD 215 mL voor de spier
 • lipofilling 120 mL rechts
 • lipofilling 80 mL links

Patient 7 - Hybride borstvergroting

Waarom? Klein volumineuze borsten met redelijke onderpool.

Oplossing: plaatsen van prothesen voor de spier aangevuld met lipofilling specifiek voor onderpool en decolleté

Resultaat: dit is een resultaat na vier jaar met mooi, stabiel gevormde onderpool en beter geaccentueerde decolleté.

Patient 8 - Hybride borstvergroting / vervangen borstprothesen

Waarom? Deze patiënte onderging in het verleden een borstvergroting met prothesen achter de spier. Zij kreeg veel problemen met verlittekening van de borsten door kapselvorming en bovendien ontstond een scheur in de linker prothese die verwijderd werd. Zij onderging reeds twee maal een ingreep om de prothesen te vervangen en kwam ons uiteindelijk zien om het probleem op te lossen.

Oplossing: Er werden nieuwe prothesen geplaatst voor de spier en er werd een lipofilling procedure uitgevoerd. Bemerk ook hoe de contouren van de buik verbeteren na de liposuctie en de buik een sportiever voorkomen heeft (high definition liposculptuur). Een blik op het decolleté toont hoe de contouren rond de borst verbeterd werden door lipofilling.

Resultaat:

 • mooi herstel van de contouren van de borst
 • goede volle onderpool
 • natuurlijk decolleté
 • natuurlijker voorkomen door positie van de prothese voor de spier
 • meer dynamische borst door positie voor de spier
 • Motiva Ergonomix ERSM 260 mL voor de spier
 • lipofilling 150 mL rechts
 • lipofilling 180 mL links

Patient 8 - Borstlifting met prothese en lipofilling

Waarom? Doorhangende borsten met verlies aan volume en projectie. Vraag naar volumevergroting en verbetering van hangend aspect van de borsten.

Oplossing: het hangende aspect van de borsten kan niet verbeterd worden door enkel een prothese te plaatsen. Prothese werd geplaatst voor de spier en er werd een lifting uitgevoerd om de huid van de borst terug aan te spannen. Littekens zijn dan rond het tepelhof, verticaal naar beneden en in de borstplooi. Beperkte lipofilling werd vooral uitgevoerd om de contouren en de huid te verbeteren ter hoogte van decolleté.

Resultaat: De borstcontouren en het volume werden verbeterd door een mastopexie (borstlifting) waarbij voor de spier een prothese werd geplaatst. De overtollige huid dient verwijderd te worden om de borst terug "aan te spannen". Hierdoor moet een litteken geplaatst worden in de vorm van een omgekeerde T. Dit litteken loopt rond de tepel, verticaal naar de borstplooi en in de borstplooi.

 • Motiva Ergonomix ERSM 205
 • Lipofilling 40 mL per borst

Hybride borstvergroting

Asymmetrie tussen beide borsten. Slecht ontwikkelde onderpool van de linker borst die specifieke aandacht vereist. Links werd een grotere prothese geplaatst van 245 mL en rechts werd een prothese geplaatst van 160 mL. Op die manier werd de asymmetrie gecorrigeerd. Bijkomend werd een lipofilling procedure uitgevoerd met injectie van 100 mL ter hoogte van de linker onderpool en 70 mL ter hoogte van de rechter borst. Borstvergroting voor de spier.

 • Motiva Ergonomix ERSM 160 rechts / right
 • Motiva Ergonomix ERSD 245 links / left
 • Lipofilling rechts 70 mL
 • Lipofilling links 100 mL (onderpool)

Hybride borstvergroting / Hybrid breast augmentation

Klein volume beide borsten voor de ingreep met weinig volumineuze onderpool. Beiderzijds ingetrokken tepels. Wens voor een beperkte volumevergroting met eveneens gebruik eigen vetweefsel. Prothesen werden voor de spier geplaatst en aanvullend werd een lipofilling uitgevoerd met accent op onderpool en decolleté. Ingetrokken tepels werden gecorrigeerd met een tepelpiercing die zes weken ter plaatse blijft.

Patient with poor lower pole expansion en inverted nipples. Moderate volume increase is wanted with implants in prepectoral plane and additional lipofilling to correct poor lower pole volume.

 • Motiva Ergonomix ERSM 140 cc rechts / right
 • Motiva Ergonomix ERSM 140 cc links / left
 • Lipofilling rechts / right 100 mL
 • Lipofilling links / left 100 mL

Hybride borstvergroting / Hybrid breast augmentation

Vraag naar vollere borst en verbetering decolleté. Doel is eveneens de onderpool voller te maken wat de schoonheid van de borst ten goede komt. Prothese voor de spier geplaatst.

 • Motiva Ergonomix ERSM 205 mL
 • 140 mL lipofilling per borst

Hybride borstvergroting

 • voor de spier
 • prothese 235 cc
 • lipofilling 90 cc rechts en 50 cc links
 • mooie uitzetten van de onderpool
 • goede volume verdeling van de borst
 • natuurlijke decolleté
 • mooie projectie van de tepel

Hybride borstvergroting

 • voor de spier
 • prothese 265 mL (ergonomisch, ERSD 265 mL)
 • lipofilling 110 mL links en 90 mL rechts
 • natuurlijke contouren
 • verbeterd en volumineus decollete
 • mooie onderpolen
 • liftend effect van de prothese
 • zachte contouren overgang borst naar borstkas

__________

Hybride borstvergroting

 • voor de spier
 • prothese 140 cc (ERSM Ergonomische prothese)
 • lipofilling 140 mL links en 120 mL rechts
 • verbeterde onderpool
 • natuurlijker decollete
 • zachte contouren overgang borst naar borstkas

De afstand van de tepel naar de onderste borstplooi is te klein voor de ingreep. Deze afstand werd genormaliseerd door het plaatsen van een kleine prothese aangevuld met lipofilling. De esthetisch belangrijke zone aan de binnenkant van de borsten was voor de ingreep wat gebrekkig (vooral rechts). Dit werd verbeterd door gerichte lipofilling in deze zone.

Wil je meer weten over hybride borstvergroting?

Meer informatie over de ingreep, onze prothesen, Minimal Scar techniek,...