Change language to ENGLISH

Beiderzijdse borstreconstructie met prothesen en lipofilling

Bij deze patiënte werd een preventieve borstamputatie uitgevoerd via de borstplooi (BRCA diagnose). De borsten werden gereconstrueerd met het plaatsen van prothesen voor de spier en lipofilling. De tepel werd eveneens verwijderd en nadien gereconstrueerd met tatoeage.

  • prothesen Motiva Ergonomix ERSD 320 mL
  • 220 mL lipofilling per borst
  • resultaat na 8 maanden
  • NMR controle toont goede bedekking van de borstprothese

Beiderzijdse borstreconstructie met prothesen en lipofilling

Deze patiënte presenteerde zich reeds geplaatste expanders na een beiderzijdse borstamputatie. Er werd een hybride borstreconstructie uitgevoerd met het plaatsen van prothesen voor de spier en bijkomend lipofilling. Resultaat is te zien na één jaar.

  • prothesen Motiva Ergonomix ERSM 245 mL
  • 380 mL lipofilling linker borst en 365 mL rechter borst
  • resultaat na één jaar
  • NMR controle toont goede bedekking van de prothese

Beiderzijdse, laattijdige borstreconstructie met prothesen en lipofilling

Situatie na beiderzijdse borstamputatie zonder onmiddellijke reconstructie. Er werd eerst een expander geplaatst om de huid te expanderen en nadien volgden lipofilling sessies en finaal het plaatsen van een kleine prothese om de borst te reconstrueren.

  • prothesen Motiva Ergonomix ERSM 275 mL
  • 200 mL vetweefsel per borst (2 sessies)