Change language to ENGLISH

"Breast Implant Illness" (BII) groepeert systemische (algemene), lichamelijke klachten vermoedelijk te wijten aan de aanwezigheid van borstimplantaten.

Human adjuvant disease

Een adjuvans is een stof die de werking van het immuunsysteem kan versterken. Voorbeelden zijn olieachtige stoffen, mineralen (silicone, calcium, aluminium, ...) of stoffen afgescheiden door bacteriën. De term "human adjuvans disease" beschrijft autoimmuunaandoeningen van de bindweefsels veroorzaakt door injecties van bepaalde vreemde stoffen.

Wat is silicone?

Silicone staat op de tweede plaats als meest aanwezige stof op aarde. Het bestaat in de natuur onder de vorm van siliciumdioxyde of silica. Silica is gekend als een sterke activator van het immuunsysteem en geassocieerd met autoimmuun aandoeningen die in verband staan met progressieve systemische sclerose. Silicone zelf bestaat niet in de natuur en wordt gemaakt uit silica.

Symptomen van mogelijks BII

 • hoofdpijn, migraine, geheugenstoornissen
 • spier en gewrichtspijn, fibromyalgie, tintelingen, brandend gevoel, moeizame recuperatie na inspanningen
 • chronische vermoeid, nachtzweten, infecties, voedingsallergie, sclerodermie, huidaandoeningen
 • angst, depressie, droog haar, huidrash
 • kortademig, hartkloppingen, hoest
 • orgaanproblemen (lever, nier, long)

Moeilijke diagnose

"Breast implant disease or illness" blijft een uitdaging om te diagnosticeren. Probleem is dat er nog altijd geen wetenschappelijke studies voorhanden zijn die de link leggen tussen borstimplantaten en autoimmuun aandoeningen. Men weet niet wanneer bepaalde aandoeningen zich uiten na het plaatsen van prothesen en bovendien kunnen de klachten zeer verscheiden zijn. Het is moeilijk de klachten te objectiveren door een ontbreken van duidelijke diagnostische criteria.

Opvang van de patiënt

Het is belangrijk om deze klachten niet te minimaliseren en er aandacht voor te hebben. Een groot aantal patiënten zullen geholpen zijn met het verwijderen van de prothesen en de littekenvorming in de borst.

Welke testen?

Bij een vermoeden van een "breast limlant illness" zal men volgende testen laten doen:

 • bloedanalyse
 • creatinine, ureum
 • leverfunctie
 • schildklier
 • CRP
 • IgG en IgM
 • ijzer en ferritine
 • autoimmuun markering