Change language to ENGLISH

______________________________

De SGAP flap is een alternatief voor de DIEP of LUMBAR flap en bevat huid- en vetweefsel uit de bil. SGAP staat voor Superior Gluteal Artery Perforator flap.

SGAP flap

De SGAP flap is een alternatief voor de DIEP flap of de LUMBAR flap indien één van beiden flappen niet mogelijk zijn (te weinig weefsel of eerdere chirurgie). De beste kandidaten zijn patiënten met voldoende laxiteit ter hoogte van de bilregio. Op die manier creëert men niet teveel spanning op de wondnaad indien er een aanzienlijke hoeveelheid huid dient meegenomen te worden. De SGAP bestaat uit huid- en vetweefsel genomen uit de bilregio om de borst te reconstrueren. Soms is het vetweefsel in deze zone wat stug waardoor de borst een "step off" deformity kan vertonen aan de bovenpool (niet perfect zacht overlopend met de borstkas); dit wordt nadien verholpen met lipofilling.

De chirurg bekijkt of er voldoende laxiteit is ter hoogte van de bilregio om de weefselflap te verwijderen. Een CT scan onderzoek wordt aangevraagd om de bloedvaten te beoordelen.

Een SGAP flap wordt verwijderd uit de bilregio. Het litteken zal zich schuin bevinden over de bil waardoor het bedekt wordt door ondergoed en geen contour misvorming veroorzaakt van de bil. De flap wordt voor de operatie afgetekend evenals de bloedvaten die door de CT scan werden aangetoond.

Voordeel

Het voordeel is uiteraard dat de borst gereconstrueerd wordt met eigen weefsel en een prothese dus vermeden wordt.

Nadeel

De SGAP flap is technisch moeilijker dan de DIEP flap. De SGAP flap heeft immers een kort bloedvat. Om de ingreep technisch te vergemakkelijken wordt een extra stuk bloedvat genomen uit de liesregio.

Verloop

De ingreep start in buiklig om de flap te verwijderen. Nadien wordt de patiënte gedraaid (ruglig) om de borstreconstructie uit te voeren. Hierdoor neemt de operatie wat meer tijd in beslag. Na de ingreep wordt aangeraden een lipopanthy te dragen voor uw comfort.

Herstelperiode is 3 weken. Men vermijdt best fysieke inspanningen gedurende 6 weken.

Litteken

Het litteken van de SGAP flap bevindt zich ter hoogte van de bilregio. Dit litteken wordt schuin geplaatst om een contourmisvorming te vermijden ter hoogte van de bil (indien dit horizontaal geplaatst wordt). Door het litteken schuin te plaatsen wordt het mooi bedekt door ondergoed.

______________________________

______________________________

Foto galerij

Bekijk voorbeelden van een borstreconstructie met de SGAP flap

Bekijk de foto's van een SGAP