Change language to ENGLISH

Een borstreconstructie met lipofilling kan soms haalbaar zijn indien aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Het is eerder aangewezen om kleine borstvolumes te herstellen.

De consultatie voor een borstreconstructie met lipofilling

Op de raadpleging zullen alle opties besproken worden om de borst te reconstrueren. Indien de optie van een borstreconstructie met lipofilling in aanmerking komt is het belangrijk om aandacht te besteden aan enkele cruciale zaken. Een borstreconstructie met lipofilling is enkel mogelijk om kleine volumes te reconstrueren. De ingreep bestaat uit verschillende stappen met enkele maanden tussentijd. Men kan niet zomaar een borst reconstrueren door in één sessie vet te injecteren. Bovendien moet er voldoende vetweefsel voorhanden zijn om de borst op te bouwen met eigen vetweefsel. U leest meer over de verschillende stappen verder in dit hoofdstuk.

Voordeel van lipofilling

Hét grote voordeel is dat uw borst gereconstrueerd wordt met eigen vetweefsel. Er komen dus geen prothesen aan te pas en dus geen vreemd materiaal. Bovendien worden geen grote incisies geplaatst op het lichaam. De kleine insneden van 3 tot 4 mm zijn enkel bestemd om de liposuctie uit te voeren. Het ingespoten vetweefsel dat overleeft gaat ook levenslang mee en leeft in harmonie met uw lichaam en uw gewichtsschommelingen.

  • eigen vetweefsel voor natuurlijk resultaat
  • geen grote incisies (littekens)
  • geen langdurige opname in ziekenhuis

Nadeel van lipofilling

Eén van de nadelen van een lipofilling voor borstreconstructie is dat meerdere ingrepen noodzakelijk zijn. Tussen iedere lipofilling moet een rustperiode ingebouwd worden van minstens drie maanden. Het ingespoten vetweefsel moet de tijd krijgen om in te groeien. Bovendien moet er voldoende vetweefsel voorhanden zijn en deze ingreep is dus zeker niet aangewezen bij patiënten met een laag lichaamsgewicht. Wij als chirurg hebben ook geen controle op de overleving van het ingespoten vetweefsel. Een deel van het ingespoten vetweefsel gaat verdwijnen en dit verdwijnen kan schommelen van 30 tot 70%. Het natuurlijk fenomeen van het verdwijnen van vetweefsel wordt "resorptie" genoemd.

  • meerdere ingrepen
  • rustperiode van 3 maanden tussen iedere lipofilling sessie
  • onvoorspelbare resorptie
  • niet voor grote volumes

Mogelijke verwikkelingen

Zoals bij iedere chirurgische ingreep kunnen de klassieke complicaties optreden. Infectie, bloeduitstorting en ongemak kunnen voorkomen. Infectie is zeldzaam na liposuctie en lipofilling terwijl ongemak van de liposuctie wel frequent is en tot een week kan aanhouden. Gezien geen grote incisies gemaakt worden is er ook weinig kans op slechte wondheling. Als men teveel vetweefsel ineens injecteert gaat dit vetweefsel niet ingroeien en vloeibaar blijven of verharden. Dit kan leiden tot harde knobbels of cystevorming die soms pijnlijk zijn of duidelijk voelbaar. Kleine oliecystjes kunnen ook voorkomen.

Verloop van een borstreconstructie met lipofilling

Plaatsen expander onder de huid

Men gaat een expander (een soort ballon) plaatsen. De expander gaat de huid open rekken. De expander wordt opgeblazen een tweetal weken na het plaatsen. Rond de expander komt een kapsel. Deze kapselvorming is een natuurlijk, normaal proces als reactie op de expander. In dit kapsel zitten ook bloedvaten die de overleving van het ingespoten vetweefsel gaan ondersteunen. Het kapsel gaat eveneens een afgesloten ruimte vormen tussen de huid en het kapsel zelf. In deze ruimte gaat men vetweefsel injecteren. Het kapsel voorkomt dus dat het ingespoten vetweefsel zich verplaatst naar de borstholte.

Lipofilling ingreep

De eerste lipofilling sessie kan uitgevoerd worden 8 weken na het plaatsen van de expander. Men gaat de expander deels aflaten en dit wordt gecompenseerd door vetweefsel te injecteren tussen de huid en het kapsel. Het vetweefsel wordt bekomen met de liposuctie techniek. Er zullen verscheidene lipofilling sessies uitgevoerd worden afhankelijk van het gewenste volume en afhankelijk van het beschikbare vetweefsel. Deze lipofilling sessies gebeuren steeds onder volledige verdoving in dagkliniek. De rustperiode tussen iedere lipofilling sessie is 3 maanden.

Verwijderen expander

Als men tevreden is met het behaalde volume gaat men tijdens de laatste lipofilling sessie eveneens de expander terug verwijderen.

  • operatieduur lipofilling: 1.5 uur
  • opnameduur: dagkliniek voor lipofilling
  • revalidatie na lipofilling: minstens 1 week